Devlete Borçlanan Herkese Af Geliyor!

Maske ve sigara cezaları dışında devlete olan tüm borçlara uygun koşullarda yapılandırma geldi. Peşin ödeyen borcun % 90’ından muaf tutulacak, taksitle ödeyen 18 taksitte 36 ayda borçlarını ödeyecek.

Maske ve sigara cezaları dışında devlete olan tüm borçlara uygun koşullarda yapılandırma geldi. Peşin ödeyen borcun % 90’ından muaf tutulacak, taksitle ödeyen 18 taksitte 36 ayda borçlarını ödeyecek.

Devlete olan borcunu zamanında ödemeyerek affı bekleyenler yine her zamanki gibi kazançlı çıktı. AKP’nin uygulamaya aldığı son af paketi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna geldi ve hızlı bir şekilde kabul edildi. Pakette vergilerden  sigorta primine, cezalar ve ayrıca belediye borçlarına kadar bir çok af niteliğinde maddeler yer almakta.

Af paketinden  sadece Covid-19 ile mücadele kapsamı dahilinde maske ve sokağa çıkma yasağını ihlal etmiş olanlar gibi sebeplerle verilen idari para cezaları ile aynı zamanda tütün ve tütün mamulleri kullanımından oluşan idari para cezaları ve düzenleyici üst kurulların verdiği cezalar faydalanamayacak.

31 AĞUSTOS KADAR BULUNAN BORÇLAR

Geçici madde dışında toplam 4 maddeden oluşan ve aynı zamanda  21 sayfalık af paketine kapsamında, Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, il özel idareleri ve Sosyal Güvenlik Kurumu ve belediyelerin alacakları yapılandırmaya dahil olacak.

Yapılandırmaya 31 Ağustos 2020 baz alınarak önceki borçlar üzerinden uygulanacak.

Ayrıca 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü konusu ile ilgili Kanun çerçevesinde  alacaklar ile belediyelerin, su, atık su ve aynı zamanda katı atık gibi alacakları da kapsama dahil edilecek. Meslek kuruluşlarına bulunan aidat borçları da aynı şekilde uygulama kapsamında bulunuyor.

PEŞİN ÖDEYENE AVANTAJ

Yapılandırma çerçevesinde  alacak asıllarının tamamı ile faizleri noktasında, Üretici Fiyatları Endeksi (Yİ-ÜFE) ile birlikte borç yeniden hesaplanmaktadır. Belirlenen borçlar için peşin veya 2 ayda bir olacak şekilde 18 taksitte ve aynı zamanda 36 aya kadar ödemeli taksit alternatifleri sunulacak.

Borcunu ilk taksit günü ile birlikte peşin ödeyenlerin faiz ve cezalarının % 90’ı, ikinci taksitte ödeyenlerin % 50’si silinmiş olacak. Taksitle ödemek isteyen vatandaşlara ise katsayı çarpımıyla faiz uygulaması yapılacak.

Yapılandırmadan faydalanmak için bu senenin sonuna kadar müracaatta bulunmuş olmak ve ilk taksiti vergi borçları ile ilgili 31 Ocak 2021, sigorta borçları ile ilgili 28 Şubat 2021 tarihine kadar tutarın ödemiş olması gerekecek.

Cumhurbaşkanı aftan faydalanma için gerekli olan müracaat süreleri ile ilk taksit ödemelerini gerekli görmesi durumunda 1 ay, mücbir sebep gerekçesi ile ise 1 sene  daha uzatabilecek.